(16.03.2018)    

El proper 25 de maig finalitza el termini per a l'adaptació a la nova norma europea de protecció de dades

En aquesta data serà ja obligatori tenir implementada una avaluació d'impacte (mapa de riscos) segons l'activitat.

Davant les múltiples consultes rebudes per la FECASARM amb relació a la data límit per a adequar-se a la nova normativa europea en matèria de protecció de dades així com a les obligacions derivades de l'esmentada adequació i tenint en compte que les sancions en cas de no fer-ho són molt quantioses , ens complau emetre la següent NOTA INFORMATIVA:

El NOU Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades de caràcter personal ia la seva lliure circulació deroga la Directiva 95/46 / CE, la LOPD 15/99 i el RD 1720/2007.

Aquesta nova norma Europea serà obligatòria per a totes les empreses, en virtut de l'esmentat REGLAMENT UE, a partir del proper 26 de maig ja que és de transposició directa als 27 estats de la UE. Posteriorment haurà d'estar desenvolupada i completada per una Llei Orgànica pendent de tràmit parlamentari. Aquest nou marc normatiu provocarà un canvi important ja que es passarà d'una Protecció de dades reactiva a una proactiva.

Cal tenir en compte les especificitats que crea aquesta nova normativa per a determinats sectors de l'activitat com ara avaluacions d'impacte (Mapes de Riscos), Registre d'Activitats, Delegats de Protecció de dades, Contractes Usuaris i Encarregats del Tractament, Informació preceptiva per capes abans del tractament, Transferències Internacionals, Nous drets dels usuaris (ARC, "dret a l'oblit" i portabilitat de les dades, etc.).

En darrer lloc, hem de destacar també la importància de les sancions previstes pel Reglament que van del 2 al 4% de la facturació anual de l'empresa i que poden arribar fins als 4 milions d'euros, pel que us recomanem que us adapteu a aquesta nova norma com més aviat millor.
      
Des de la FECASARM ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a adequar, mantenir i assessorar a les vostres empreses pel que fa aquesta nova normativa a uns preus molt competitius.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 902.099.500.