7è Congrés d’Empresaris d’oci Nocturn de Catalunya (26.03.2012)    

El Congrés d’Empresaris d’Oci Nocturn de Catalunya, que es va celebrar a Barcelona el passat dia 26 de Març va reunir professionals del món de la nit i de l’hostaleria tradicional, representats d’administracions públiques, tècnics i públic en general.

 

El Congrés d’Empresaris d’Oci Nocturn de Catalunya, que es va celebrar a Barcelona el passat dia 26 de Març va reunir professionals del món de la nit i de l’hostaleria tradicional, representats d’administracions públiques, tècnics i públic en general que van gaudir de temes molt interessants i de molta actualitat atès els moviments normatius recentment produïts en diferents matèries, principalment en matèria antitabac i les conseqüències que la implantació d’aquesta llei ha comportat sobretot en matèria de soroll al carrer, fet que està perjudicant greument al sector de l’oci nocturn. El Congrés es va dividir en quatre ponències, totes elles d’un gran interès:

 

A la primera ponència es va debatre sobre la seguret i l’oci nocturn. Van intervenir en aquesta ponència el Sr. Joan Colom, Subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)qui va presentar el projecte “Q de festa!”, una oportunitat de relació públic-privat, i el Sr. Eduardo Zaldívar,  Director de comunicació de HEINEKEN España, el qual va presentar el pla de comunicació de HEINEKEN España per a fomentar el consum responsable.

 

A la segona ponència es van tractar els aspectes més destacats de la Llei 11/2009 d'Espectacles a través de la Llei 10/2011 ("Llei Omnibus"), així com també la necessitat d'una reforma urgent a fons de la llei i del reglament d'espectacles. Van intervenir-hi la Sra. Mariona Viñolas, Subdirectora General d’Espectacles públics i Activitats Recreatives, i el Sr. Joaquim Boadas, Secretari General i Cap dels Serveis Jurídics de la FECASARM, els quals varen debatre principalment les darreres novetats legislatives i reglamentàries en matèria d’espectacles i activitats recreatives.

 

A la tercera ponència es va fer balanç d'un any de l'entrada en vigor de la prohibició total de fumar en espais tancats de restauració i oci i de les mesures idònies a adoptar per reduir el soroll a la via pública derivat de la prohibició de fumar a l'interior dels locals. Van intervenir en aquesta ponència el Sr. Esteve Saltó, representat de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Sr. Enric Gené, President de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració de Barcelona (FIHR) i el        Dr. Robert Barti, Cap de l’Àrea d’Acústica de la Fecasarm, els quals varen debatre principalment sobre diferents aspectes d’obligat compliment per als locals d’oci nocturn així com recomanacions a seguir per evitar els problemes derivats de la prohibició de fumar a l’interior dels locals.

 

A la quarta ponència es va parlar de la nova Ordre d'Horaris, INT 358/2011, els aspectes més destacats respecte de la normativa anterior i el nou règim d'ampliació i reducció d'horaris. Van intervenir en aquesta ponència el Sr. Andreu Joan Martínez, Director General d’Administració de Seguretat, i el Sr. Joaquim Boadas, Secretari General i Cap dels Serveis Jurídics de la Fecasarm. En aquesta matèria, els ponents varen destacar l’avenç que s’ha produït amb l’ampliació horària automàtica que contempla la nova Ordre d’Horaris.