(06.05.2015)    

L'Associació d'Empresaris de la Zona Hermètica estudia personar-se com acusació particular en el "cas Mercuri". Existeixen indicis de que l'operació urbanística del seu trasllat es podria haver aprovat obeint a interessos il·legals.

L’Associació d’Empresaris d’Oci Nocturn de la Zona Hermètica de Sabadell i la FECASARM estan estudiant personar-se com acusació particular en el procediment judicial conegut com “Cas Mercuri” tota vegada que els mateixos es senten víctimes i perjudicats per una operació urbanística que podria tenir la seva raó de ser en un presumpte delicte de tràfic d’influències i prevaricació.

Així les coses, segons hem pogut conèixer arrel de la sentència de la Sala Civil i Penal del TSJC de 30 de Març de 2015 (en la que es condemna al Sr. Daniel Fernández, a l’exalcaldessa de Montcada i als germans Bustos), existeixen a la causa múltiples gravacions telefòniques i proves que posen de manifest l’enorme interès del Sr. Manel Bustos, quan era alcalde de Sabadell, per promoure i incentivar la instal·lació d’empreses i, en definitiva, la construcció de naus al Polígon de Sant Pau de Riu Sec (casualment al mateix polígon on es vol fer traslladar les discoteques) amb l’objectiu d’afavorir al seu oncle i president del Gremi de Constructors de Sabadell i Comarca Sr. Melquiades Garrido, pel que volem que s’investigui si l’aprovació del Pla Especial de Gràcia va obeir a aquests mateixos interessos il·legals. En aquest sentit, cal posar de manifest que l’esmentat Pla no només va declarar incompatible l’ús recreatiu en tot l’àmbit del Pla Especial sinó que a més en el mateix ja es proposa el trasllat de les empreses al Polígon de Sant Pau de Riu Sec, comprometent-se el Consistori fins i tot a impulsar, facilitar i incentivar el trasllat de les activitats a aquest polígon.

Tot això es produeix casualment de manera coetània en el temps i per això els nostres empresaris membres -en tant que perjudicats ja que es veuran obligats a marxar de la Zona Hermètica definitivament el mes de maig de 2016- volen que s’aclareixi fins a les darreres conseqüències si han estat víctimes d’una il·legalitat més de les investigades en aquest complex cas de corrupció, tràfic d’influències, prevaricació, delictes contra l’ordenació del territori i l’urbanisme, etc., ja que la justificació que obra a la memòria del Pla Especial referent a que tot obeeix a una operació per afavorir  el descans dels veïns no resulta creïble després de tot el què s’ha vist en aquesta causa i més tenint en compte que es proposa un trasllat a la zona de Sant Pau de Riu Sec, pel que hi veiem altres possibles motius que ens fan pensar que l’operació urbanística aprovada en el seu dia podria estar afectada per una o vàries il·legalitats.

Cal tenir en compte que el jutge instructor del cas, en la seva interlocutòria de data 10 de gener de 2012 -i més concretament en els folis núm. 7303 i 7304-, dóna per acreditat de manera indiciaria en base a les gravacions obtingudes, que el Sr. Manuel Bustos tenia especial interès en que la marca VW-Audi i d’altres empreses s’instal·lessin al polígon de Sant Pau de Riu Sec per què estava previst que aquestes obres les fes el seu oncle Sr. Melquiades Garrido. En aquest sentit, el jutge instructor parla a la seva interlocutòria referint-se al tracte de favor cap al Sr. Melquiades Garrido “tant de l’empresa Audi com de qualsevol altra que es pogués instal·lar a la zona” i d’aquí que es pugui deduir que l’aprovació del Pla Especial proposant el trasllat (nova construcció) de les discoteques/naus al polígon de Sant Pau de Riu Sec (uns 15.000 m2 de sostre si tenim en compte que podria arribar a un 30% del sostre total edificable destinat a ús recreatiu en zona industrial el que es podria traslladar) pugui també obeir presumptament a aquest mateix interès d’afavorir a l’oncle de l’exalcalde i també imputat Sr. Melquiades Garrido, president del Gremi de Constructors de Sabadell i Comarca. També cal afegir a aquest argumentari les converses gravades entre l’antic director de l’àrea d’urbanisme, habitatge i patrimoni de l’Ajuntament de Sabadell Sr. Manuel Somoza (també imputat), i el Sr. Melquiades Garrido parlant sobre les instruccions suposadament rebudes de l’alcalde en el sentit de mantenir una “reunió discreta” a fi i efecte de planificar “com treure algun treballet” per la zona de Sant Pau de Riu Sec.

Els empresaris de la Zona Hermètica es troben actualment recopilant totes les actes policials que se’ls han aixecat entre els anys 2010 i 2012 per aportar-les juntament amb l’escrit d’acusació, a fi i efecte de posar en evidència -a través d’un altre fet indiciari- la pressió policial que varen patir durant aquests anys  tendent possiblement a que anessin abandonant la Zona Hermètica i s’anessin desplaçant a la nova zona de Sant Pau de Riu Sec -pels possibles interessos creats- i això malgrat disposaven fins a l’any 2016 per desplaçar-s’hi doncs en aquesta data està previst que se’ls revoqui les llicències i se’ls obligui a marxar definitivament.

En darrer lloc volem acabar posant de manifest que justament existeixen a la causa també unes gravacions realitzades en el marc d’una peça oberta arran d’una denúncia presentada pel propietari de varis locals d’oci de la Zona Hermètica per la persecució de la que era víctima per part de l’exalcalde Bustos ja que el mateix va ordenar tot un seguit d’inspeccions contra els seus locals amb l’objectiu de fer-li la vida impossible.  Així les coses volem saber doncs, i això només ho podrem fer si som part a la causa ja que podrem demanar la pràctica de les proves que considerem adients a l’efecte, si també es podria haver adoptat aquesta mateixa política contra d’altres empresaris víctimes d’aquestes accions més pròpies d’una dictadura que d’una democràcia ja que es fa un ús esbiaixat de l’autotutela executiva i de les funcions de les forces de l’ordre públic ja que s’utilitzen ambdues amb la finalitat d’assolir objectius il·lícits amb l’ànim de perjudicar als ciutadans.