(30.07.2018)    

Un jutjat anula una resolució de l'Ajuntament de Barcelona que sancionava amb 6 mesos de tancament una discoteca al entendre que no és cert que es permetés el consum de drogues
  

Benvolguts/benvolgudes;

El Jutjat contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha dictat una sentencia per la que declara la nul·litat de ple dret d’una resolució dictada per l’Ajuntament de Barcelona per la que es sancionava a la discoteca Up&Down de Barcelona (local associat a la FECASARM) per, suposadament, permetre el consum i tràfic de drogues en el seu interior. La defensa de la discoteca l’ha dirigit el lletrat Josep Arbués del Despatx RUEDA ADVOCATS, gabinet jurídic col·laborador de la FECASARM
 
Els fets es remunten a data 26 de Novembre de 2016, quan diversos efectius de la Guardia Urbana de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra varen realitzar una inspecció en el local i varen aixecar acta, entre d’altres motius, per una presumpta infracció consistent en tolerar activitats il·lícites o il·legals com ara el consum de drogues o substàncies tòxiques i el tràfic d’estupefaents o no posar la diligència necessària a l’hora d’impedir-les.
 
Precisament, tal i com recalca la sentencia, l’instructor de l’expedient sancionador, al redactar el plec de càrrecs va acusar al local de “tolerar el consum de droga a l’interior del local”.
 
Segons les actes aixecades per la Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra, el dia dels fets es va detectar la presència de 8 clients que portaven a les seves butxaques dels pantalons, jaquetes, bosses de mà i estoigs d’ulleres diverses substàncies estupefaents que, després dels corresponent anàlisis químics varen ser identificats com a cocaïna, haixix, cànnabis o marihuana. Així les coses, malgrat que en les actes aixecades pels agents es feia constar que les esmentades substàncies es portaven per al seu consum a l’interior del local inspeccionat, la realitat es que en el moment de la inspecció cap dels 8 clients als que se’ls va trobar aquestes substàncies  es trobaven consumint-les o traficant amb les mateixes.
 
L’Ajuntament de Barcelona va seguir mantenint que la conducta era constitutiva d’infracció atès que, al seu criteri, la tinença equivalia a una constatació els responsables del local  varen tolerar o no varen posar la diligència necessària  a l’hora d’impedir aquesta tinença i que les mesures de control d’accés i de vigilància de seguretat  adoptades no varen ser suficients per evitar els fets constatats.
 
No obstant, tal i com va poder acreditar la defensa del local, en el contracte subscrit entre la discoteca i l’empresa de seguretat CESIT s’establia expressament que, entre d’altres tasques, la propietat del local encarregava expressament a la mateixa  - a través de dos vigilants de seguretat de l’esmentada empresa- a adoptar les mesures necessàries aconsellables per a la protecció de les persones i per evitar la comissió de fets il·lícits, pel que va quedar acreditat que la discoteca en cap cas va tolerar aquestes accions, sense que per la seva part l’Ajuntament argumentés quines mesures hauria d’haver adoptat la discoteca per evitar que aquests 8 clients portessin droga amagada en butxaques i estoigs d’ulleres (llocs no visibles i amagats) ni els policies que van fer la inspecció preguntessin als dos vigilants de seguretat que es trobaven a la discoteca si havien rebut instruccions de la discoteca per evitar les esmentades conductes il·lícites.
 
Així les coses, tenint en compte que els preceptes en base als quals l’Ajuntament basava la sanció de 181 dies de tancament (Article 47 b de la Llei d’Espectacles en relació amb el 146 b del Decret 112/2010) exigeixen que quedi acreditada la passivitat del local i dels seus serveis de vigilància a l’hora de detectar conductes il·lícites i, tenint en compte que la defensa de la discoteca va acreditar que el local havia adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar-les (donant instruccions a l’empresa de vigilància a la signatura del contracte) sense que l’Ajuntament acredités el contrari ni argumentés quines mesures s’haurien d’haver adoptat, la sentencia determina que la resolució es nul·la de ple dret i deixa sense efecte la sanció de 181 dies de tancament imposada.
 
La FECASARM, novament un pas per davant de la normativa
 
La FECASARM, conjuntament amb l’Associació Internacional d’Oci Nocturn (International Nightlife Association) es troba ja fa uns mesos implementant a diferents locals de Catalunya, la Doble Excel·lència en oci nocturn i que conté un distintiu internacional de seguretat que, entre d’altres objectius persegueix la prevenció d’agressions sexuals, el consum irresponsable d’alcohol però també el consum, la possessió i el tràfic d’estupefaents. Així les coses, els primers local del mon en implementar aquest doble distintiu varen ser els 7 locals de l’Associació Front Marítim Barceloneta (Pacha Barcelona, Shöko, Carpe Diem Lounge Club, Agua, IceBar Barcelona, Bestial i Opium Mar) i posteriorment també l’han tramitat l’Otto Zutz també de la capital catalana i el Papillon Club de Platja d’Aro. Actualment, el local UP & Down, objecte dels fets que ens ocupen també es troba en fase d’implementació d’aquesta doble Excel·lència en oci nocturn.

Entre d'altres mesures, el distintiu de seguretat internacional exigeix que el local distingit diposi d'un mecanisme de detecció de substancies estupefaents (ja sigui en format spray, tovalloleta o similar) als seus accessos, que es el mateix sistema que utilitza la policia en duanes a l'aeroport i que dóna un resultat en dècimes de segon sobre si aquella persona ha estat en contacte amb drogues o bé el contingut del què porta es una substància estupefaent o no. Aquesta prova es realitza de manera aleatòria i deixa del tot clar i patent que el local distingit fa tot el possible per evitar que entrin drogues al seu interior ja que, altrament, és del tot impossible detectar aquestes substancies quan es porten amagades en llocs no visibles i especialment en roba interior ja que els vigilants no poden  escorcollar en parts íntimes als clients ni detectar un objecte tant diminut. Així mateix, el local distingit ha de disposar d'un cartell que el distintiu obliga a tenir i que conté el missatge següent: “Prohibida la possessió, venda i consum de drogues”, deixant clar que en el local no només estan prohibits el consum i la venda de drogues sino també la possessió i, per tant, entrar amb droga al local. Ens complau acompanyar-vos una imatge del cartell que ja es troba exposat a la discoteca “Up & Down”. Cal tenir en compte en aquest aspecte que la normativa d’Espectacles de Catalunya no sanciona la mera possessió de drogues i cal anar a buscar aquesta infracció a la LLei Orgànica Estatal 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
 
 
Tal i com ha afirmat Joaquim Boadas, secretari general de la Fecasarm i de l’Associació Internacional d’Oci Nocturn Amb aquests mecanismes instaurats, en cas de que es detecti algú que ha manipulat drogues o que en porti, se li haurà de prohibir l’entrada o expulsar-la del local tal i com contempla la normativa catalana en aquests casos. Indirectament així també s'evitarà la possibilitat de que algú pugui introduir alguna substancia estupefaent en la beguda d'una altra. En cas de que es negui a sotmetr'es a la prova, no se l'ha de deixar entrar. Boadas ha aprofitat per denunciar novament “l’alt grau de criminalització que pateix el nostre sector ja que, per desgràcia, la gent que porta drogues les porta també al metro, a l’hotel, pel carrer, als centres comercials i malgrat això, resulta que és més greu quan es detecta a algú que en porta en una discoteca i es tanca el local 181 dies. Ara però, amb aquest salt de qualitat del sector cap a l’excel·lència per la via de l’autoregulació i l’auto-imposició de mecanismes per evitar incompliments normatius que fins ara deixaven al nostre sector en una posició d’absoluta indefensió i de culpabilitat objectiva això s’ha acabat, doncs deixem més clar encara (per si no ho estava prou)  quina és la posició del nostre sector envers les drogues, l’assetjament sexual, l’entrada d’armes als locals, la conducció sota els efectes de l’alcohol, entre d’altres afers de protecció dels nostres clients”.
 
 
Per a mes informació, us podeu adreçar al telèfon 902.099.500 o bé al 670.703.370.