(27.03.2017)    

El sector de l'oci nocturn en peu de guerra davant la proliferació de reduccions horàries imposades per Ajuntaments. La FECASARM demana la creació de la figura de l'alcalde de la nit per ajudar als polítics a gestionar-la.

Des de la FECASARM hem detectat els darrers mesos una proliferació de reduccions horàries imposades per ajuntaments a locals d’oci nocturn i a terrasses, arrel de problemes d’incivisme i “botellón” que en cap cas tenen res a veure amb el local o locals afectats per la mesura.
 
Així les coses, davant aquests problemes d’incivisme portats a terme per persones que no són clients dels nostres locals, així com per eliminar la pràctica del conegut com “botellón” que tant mal fa al nostre sector, alguns ajuntaments darrerament tendeixen injustament a reduir els horaris dels locals, tot pensant que aquesta mesura els solventarà el problema. Malgrat això, amb mesures com aquestes l’efecte que es provoca és justament el contrari atès que al haver-hi menys oferta legal i controlada d’oci nocturn, s’incrementa la festa incontrolada, el consum d’alcohol incontrolat, el consum de drogues, es provoca més soroll i es multipliquen els actes d’incivisme.
 
A part d’això, es provoquen pèrdues irreversibles als locals als quals se’ls imposa la reducció horària adduint problemes de soroll i de seguretat (d’un màxim de 2 hores que és el màxim que preveu la normativa) i, molts d’ells, queden abocats al tancament i a acomiadar un gran nombre de treballadors, a l’hora que es provoca un dany importantíssim al turisme de la localitat.
 
Aquesta mesura, la més senzilla i “barata” per a un Ajuntament és del tot injusta i innecessària i hauria de reservar-se només per a casos extrems d’acord amb el principi “pro libertate”. Abans caldria posar en pràctica mesures prèvies menys dràstiques o menys perjudicials per a l’empresari. En aquest aspecte, abans de la imposició d’aquesta mesura cal que l’Ajuntament incrementi en aquestes zones el nombre de policies, de paisà i uniformats, així com que posi en marxa campanyes de civisme i conscienciació. Aquesta no és només una recomanació nostra, sinó que també l’ha fet el Síndic de Greuges en el seu informe del dia 16 de Març d’enguany així com en el seu informe de 2016 sobre oci nocturn i soroll. És més, el mateix Síndic de Greuges va indicar en el seu informe de 2016 sobre oci nocturn i soroll que cal perseguir als incívics i no als locals d’oci nocturn ja que, qui provoca les molèsties no és el local sinó l’usuari del local o la persona que sense ser client es comporta incívicament, i a aquestes cal castigar i no al local, com conclou el Síndic.
 
Des de la FECASARM hem detectat els darrers 3 mesos, 4 casos d’ajuntaments que han adoptat aquesta mesura de reducció horària a locals i terrasses, tot i que esperem que aquesta pràctica no vagi a més ja que, d’expandir-se per tot Catalunya, provocaria un dany de dimensions desconegudes al sector i al turisme de les ciutats, afavorint la pràctica del “botellon”, la disco-mòbil i les festes en pisos privats amb el conseqüent augment del consum d’alcohol incontrolat, el consum de drogues, l’augment de la inseguretat, del soroll  i de la brutícia, etc. I en definitiva, fent més gran el problema inicial que es volia solucionar amb la reducció horària imposada al local autoritzat.
 
Davant d’aquesta pràctica portada a terme per polítics que no coneixen la problemàtica de la nit, la FECASARM aposta per què s’institucionalitzi a Catalunya i a Espanya la figura de l’alcalde de la nit que existeix a ciutats com ara Amsterdam, Berlin, Zurich, Paris, Londres, entre d'altres. Aquesta figura viu la nit des de la nit, a diferència dels típics polítics que viuen la nit de dia des d’un despatx, que se’n van a dormir abans de les 12 i que, per tant, no poden fer-se càrrec dels problemes de la nit i en molts casos els solventen sense cap mirament destruint empreses. En paraules de l’alcalde de la nit d’Amsterdam, Mirik Milan, “Si tenim un problema a la nit la primera cosa que diu un polític és: això no pot passar més, prohibim-ho, en comptes de buscar una solució i amb això es mata la indústria de la nit”. Des de la FECASARM, demanem doncs la institucionalització d’aquesta figura, una figura que tracti la nit no com un problema si no com un focus d’atracció turística i una oferta de qualitat, digne d’una ciutat viva, segura, moderna i respectuosa amb els drets dels demés. Segons ha exposat Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM i d’SPAIN NIGHTLIFE, “Cal que ens enmirallem en ciutats avançades i modernes com Amsterdam on han sabut conciliar a la perfecció els interessos veïnals i els empresarials ampliant els horaris dels locals d'oci nocturn a 24 hores, amb la conseqüent reducció de problemes de soroll i altres conflictes sota la vigilància d’aquest expert en assumptes d’oci nocturn i que fa d’enllaç entre ajuntaments i sector”.
 
El tema de “La figura de l’alcalde de la nit a ciutats europees i ¿per quan el primer alcalde de la nit a Espanya?” serà justament una de les ponències que tindran lloc en el marc del primer Congrés Nacional d’Oci Nocturn (CNON) organitzat per SPAIN NIGHTLIFE i que es celebrarà a Sevilla els dies 16 i 17 de Maig , des d’on sorgirà una proposta formal adreçada cap a diferents ajuntaments de ciutats espanyoles per què acullin aquesta figura que encara pot “salvar” la nit, un dels principals atractius turístics del nostre país i que s’està maltractant pel desconeixement que d’ella en tenen els polítics que tenen prou feina al ocupar-se dels temes de dia, ja que ningú pot estar operatiu les 24 hores del dia i per tant, entenem que aquesta figura és més que necessària.