(21.10.2015)    

La FECASARM demana que no es criminalitzi el Saloufest i aposta per negociar amb la tour-operadora, a més de promoure campanyes de conscienciació i informació prèvia

Arrel de les darreres informacions aparegudes relatives a la oposició de l’Ajuntament de Salou a que es celebri el Saloufest, la FECASARM considera de vital importància per al sector de la restauració i oci de la localitat que aquest es continuï celebrant doncs suposa uns ingressos pel sector propers als 5 milions d’euros, a més de generar ocupació i possibilitar que molts establiments de la localitat obrin les seves portes molt abans de l’estiu.
 ‎
Des de la FECASARM es proposa la creació d'una taula de negociació en la que hi participin l’empresa tour-operadora, l’Ajuntament, la Generalitat i els empresaris del sector, taula de negociació que serviria per arribar a acords sobre aspectes que des de la FECASARM considerem poden millorar molt la imatge d’un producte que s’està criminalitzant de forma desmesurada. En aquest aspecte volem remarcar que per part de la tour-operadora caldria millorar el missatge que s’utilitza per vendre el Saloufest i que es renunciés a autoritzar qualsevol missatge vinculat a festa il·limitada, copes barates, esport boig i nits increïbles, així com també negociar un possible canvi de denominació de l’activitat. Per part dels empresaris del sector, també s'hauria d'establir en el marc d'aquesta taula de negociació, el compromís de no realitzar ofertes que incitin a un consum irresponsable d'alcohol.
 
Aquesta taula de negociació també serviria per pactar l’execució de campanyes de conscienciació i civisme nocturn com ara "Maximum Fun, Minimum Disturbance!" que ja s’ha executat els darrers anys a la localitat de Salou i d'altres localitats catalanes, així com també campanyes informatives prèvies a l’arribada dels joves a fi i efecte de que rebin informació acurada de la normativa que cal complir mentre es trobin a Salou, amb informació explicita de les sancions, greus conseqüències i possibles penes de presó en cas de que les incompleixin.

Adoptades aquestes mesures preventives i essent contundents en contra d’aquells veritablement responsables d'actes incívics  (ja que la major part dels participants es comporten correctament i per tant no cal criminalitzar-los a tots per la conducta d’uns quants), des de la FECASARM considerem que es podrà trobar una fórmula que faci compatible la celebració de l’activitat, el benefici dels empresaris, la convivència ciutadana i al mateix temps es generi una bona imatge d’aquesta activitat.