(18.06.2014)    

Els empresaris de restauració i oci nocturn confien en el pont i la REVETLLA DE SANT JOAN, amb ampliació horària inclosa, per compensar la davallada d'ingressos obtinguts els darrers mesos degut a la crisi.

Els empresaris de restauració i d'oci nocturn catalans confien en la revetlla de Sant Joan (nit del 23 al 24 de juny) per refer-se de la baixa facturació dels darrers mesos atès que aquests mesos han estat molt dolents quan a afluència de públic i per tant també en termes de facturació. Aquest fet ha vingut provocat sobretot per la forta crisi econòmica existent, que ha provocat un descens en el consum els darrers temps i que s'ha estancat.  

Els empresaris de restauració i d’oci nocturn catalans confien doncs en el pont de Sant Joan i especialment en nit de la revetlla de Sant Joan per refer-se d’aquesta davallada, doncs juntament amb la nit de Cap d’Any, la revetlla de Sant Joan és la nit més important de l’any degut a l’important nombre de gent que té la tradició de sortir de festa aquesta nit tant assenyalada. En aquest aspecte hi juga a favor el fet que gràcies a l’Ordre d’Horaris aprovada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a finals de 2011, tots els locals de restauració i oci de Catalunya gaudiran durant aquesta nit d’una ampliació horària de manera automàtica (1 hora per als bars, restaurants i bars musicals i 1hora i 45 minuts per a les discoteques i similars atès que amés d'aplicar-se l'horari d'estiu és vigília de festiu). Aquesta ampliació permetrà als locals catalans compensar la gran existència de competència deslleial durant aquesta nit i el fet de que la gent arribi més tard del que és habitual als locals ja que la tradició és fer la festa al carrer i a les platges i allargar molt les sobretaules.

Així les coses, les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, restaurant, bar, restaurant-bar i saló de banquets podran tancar la nit de la revetlla de Sant Joan (nit del 23 al 24 de juny) a les 3:30h, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle podrà fer-ho a les 6,45 h. Les activitats de sala de concert, cafè teatre, cafè concert podran tancar a les 5:30h. En qualsevol cas en els tres grups disposaran de trenta minuts per desallotjar o quaranta-cinc minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.

Per a la vostra comoditat, podeu consultar els horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives per a la revetlla de Sant Joan (nit del 23 al 24 de juny) al següent quadre resum:

 
 

 

REVETLLA DE SANT JOAN

Nit del 23 de juny

Obertura

Tancament

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

3:30

Bars musicals

12:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

5:30

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

3:30

*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.

*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.