(21.04.2015)    

Precinten la discoteca de Cornellà a les immediacions de la qual es va produir una baralla mortal. A la sessió d'avui del judici ha quedat acreditat que la baralla la va originar un grup de gent que feia botelló ja que tenien l'entrada prohibida al local.

Per mitjà de decret de data 17 d’abril de 2015 signat per l’alcalde de Cornellà de Llobregat, s’ha acordat per a les 19h. d’avui procedir al precinte de la discoteca Capitolio  per un assumpte d’excés d’aforament pendent des de l’any 2009. El precinte coincideix amb la celebració de la vista d’un homicidi ocorregut a les immediacions de la discoteca l’any 2012, judici que s’està celebrant davant la secció 21ena de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Des de la FECASARM volem denunciar la injustícia d’aquest tancament que comportarà la pèrdua de 24 llocs de treball directes i indirectesatès que en cap cas, la sanció imposada va venir precedida de cap incompliment d’aforament que posés en risc la seguretat de les persones que es trobaven al local. Així les coses, cal tenir en compte que si bé la discoteca té un aforament administratiu (en llicència) de 356 persones, la seva capacitat màxima d’ocupació (a efectes de seguretat tenint en consideració els mitjans d’evacuació existents) és de 530 persones, tal i com així ho certifica un dictamen tècnic elaborat per un enginyer expert en seguretat i verificat per una entitat de control ambiental. És més, fins i tot, si urbanísticament es permetés la ampliació de les vies d’evacuació, l’ocupació màxima del local podria arribar a més de 800 persones, extrem que també consta acreditat documentalment. 

Sortosament, amb l’aprovació de la nova llei d’espectacles que està passant els darrers tràmits al Parlament de Catalunya i que passa a diferenciar entre aforament (rellevant-lo a un mer paràmetre administratiu) i capacitat d’ocupació (paràmetre que a partir d’ara serà l’únic referent als efectes de seguretat), la discoteca podrà sol·licitar a l’Ajuntament de Cornellà un increment del seu aforament fins a un nombre màxim de persones equivalent a la seva capacitat màxima d’ocupació a efectes de seguretat, o com a mínim de fins a 500 persones amb una simple comunicació prèvia.

No volem deixar de posar de manifest, que a la sessió d’avui del judici per homicidi ha quedat acreditat a través de diferents testimonis, que la baralla la va originar un conjunt de persones que es trobaven fent “botelló” davant de la discoteca (i als quals no se’ls va permetre l’entrada per dret d’admissió per tractar-se de persones violentes), els que varen procedir a llançar ampolles contra clients del local que es trobaven fora fumant, motiu pel qual encara queda més clar i en evidència que la discoteca no només no va tenir res a veure amb els fets sinó que ha estat una de les grans perjudicades i sacrificades. En aquest aspecte cal recordar que l’Ajuntament en el seu dia va utilitzar el cas de l’homicidi per defensar un altre tancament del local, quan precisament qui ha de controlar que no es faci “botelló” a la via pública és l’Ajuntament i no el local