(18.10.2017)    

Can Moni (Palamós)

La jutge rebaixa de 15.000 a 12.000 euros la multa a Can Moni (Palamós)

 

Un jutjat del contenciós administratiu de Girona ha rebaixat de 15.000 a 12.000 euros la multa que l’Ajuntament de Palamós va imposar a la taverna Can Moni per una infracció de la normativa de sorolls. La defensa del sancionat, que porta la patronal del sector de l’oci nocturn Fecasarm, creu que la multa és desproporcionada i injusta, i ja ha anunciat que presentarà un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El procés es va iniciar arran d'una denúncia formulada per la veïna que viu tot just en el pis de sobre de la taverna, situada al carrer de Mauri i Vilar. L'expedient es fonamenta en una medició sonora que es va fer el mes d'abril del 2015 i que va determinar que el bar superava en més de deu unitats els valors previstos a la normativa de contaminació acústica. D'acord amb això, la infracció tenia caràcter molt greu, amb la possibilitat d'imposar una multa d'entre 12 mil i 300 mil euros. L'Ajuntament de Palamós la va acabar fixant en 15 mil, fet que, segons la patronal Fecasarm, la convertia en la més alta que s'ha imposat mai a Catalunya en un cas com aquest. L'entitat es va fer càrrec de la defensa del local i va presentar un recurs contenciós-administratiu perquè la sanció fos anul·lada. A més, va demanar la suspensió cautelar del pagament de la multa mentre durés el procés, petició que el jutjat va concedir. Ara ja hi ha sentència. La jutgessa ha estimat que, per les dimensions del local i els ingressos que genera el negoci, és procedent reduir la multa a 12.000 euros, el mínim que preveu la llei en aquests casos. 

Per la seva banda, el secretari general i cap dels serveis jurídics de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, diu que la jutgessa no ha tingut en compte la tesi de la defensa de que la medició sonora va ser incorrecta. Per això presentarà un recurs de cassació al Tribunal Suprem.

El recurrent té ara un termini de tres setmanes per formalitzar aquest recurs.

 

Font:https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500007293/la-jutge-rebaixa-de-15000-a-12000-euros-la-multa-a-can-moni/1