(26.03.2015)    

La FECASARM demana consideració a la Generalitat degut al canvi horari que es produirà la nit del proper dissabte ja que els locals d'oci nocturn perdran una hora de màxima activitat en el moment de major volum de facturació. 

La FECASARM ha demanat per mitja d’un escrit remès ahir a la Generalitat consideració per als locals d’oci nocturn que aquest proper cap de setmana s’exposen a perdre una hora de màxima activitat degut a l’avançament horari que es produirà a les 2 de la matinada de dissabte, ja que a aquella hora passaran a ser automàticament les 3. En aquest sentit, la FECASARM ha remès una petició a Interior demanant al Departament sensibilitat i consideració en el control horari de les activitats durant l’hora del canvi horari ja que, en cas de retallar-se’ls l’horari aquestes perdrien l’hora de més facturació de la setmana, el que no es poden permetre els nostres empresaris membres atesa la greu situació de crisi econòmica existent.  

A la petició la FECASARM ha demanat que faci extensiva la seva reivindicació als ajuntaments catalans. Així les coses, tal i com ha exposat la Federació en el seu escrit adreçat a la Generalitat, són molt poques les hores de facturació que de promig treballa a ple rendiment un local d’oci nocturn (unes 10 al mes) pel que amb aquesta reducció d’una hora en la seva activitat estarien perdent una part molt important de la seva facturació mensual, sobretot si tenim en compte el greu context de crisi que viu el sector.

En aquest sentit i pel que  fa als bars musicals, atès que aquests locals registren la seva major intensitat d’activitat precisament entre les 2 i les 3 de la matinada del dissabte, perdre durant aquesta nit-matinada aquesta hora d’activitat els suposaria perdre una facturació equivalent a gairebé un 12% de la seva facturació bruta mensual, mentre que per a les discoteques i sales de festa i similars, la pèrdua significaria un 7% de la seva facturació bruta mensual.

Atesa la forta davallada en facturació que porta arrossegant el sector en els darrers anys degut a la crisi econòmica, la FECASARM ha plantejat aquesta petició de sensibilitat i consideració a la Generalitat, en la seva condició de màxima autoritat en matèria d’espectacles i activitats recreatives a Catalunya,  tot esperant que tant la mateixa com els diferents ajuntaments catalans es  mostrin sensibles quan a aquest retall horari i tinguin consideració envers el sector econòmic de l’oci nocturn, el qual pateix aquest retall horari justament per què treballa durant la franja horària nocturna, franja horària durant la qual aquest sector econòmic produeix i dóna feina a milers de treballadors.

De cares a la nova Ordre d’Horaris que el nou Govern aprovarà amb tota seguretat després d’aprovar-se la nova llei d’espectacles que actualment es troba en tràmit davant el Parlament de Catalunya, la FECASARM demanarà que aquesta nova Ordre ja contempli una compensació horària automàtica per aquesta data que any rere any suposa un problema per a un sector que moltes vegades sembla que no existeixi.