(24.02.2017)    

La FECASARM s'adherirà a les accions legals que emprenguin l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català de les Dones contra la discoteca que oferia 100 euros a les clientes que anessin "sense calces"

La FECASARM s’adherirà a les accions legals que l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català de les Dones emprenguin contra la discoteca de Barcelona “El Bailódromo” que oferia 100 euros a les dones que anessin aquest mes de febrer a la discoteca “sense calces”. En el mateix sentit que l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de les Dones, des de la FECASARM considerem aquesta publicitat com a denigrant per a la dona i alhora il·legal ja que va en contra de la Llei d’Espectacles i Activitats Recreatives de Catalunya (Llei 11/2009) que prohibeix en el seu article 22.2 lletra c) tota promoció sexista o vexatòria per als homes o les dones. Així mateix, l’esmentada publicitat també vulneraria els articles 22.2 lletra b) de la mateixa llei 11/2009, així com també l’article 15 de la Llei 20/85, que prohibeixen oferir begudes alcohòliques com a reclam publicitari.
 
Al mateix temps, la FECASARM ha remès en data d’avui sengles escrits dirigits a la Subdirecció General d’Espectacles del Departament d’Interior i a la Unitat Central d’Espectacles dels Mossos d’Esquadra, denunciant aquest cas com ha fet en d’altres ocasions cada vegada que s’ha detectat un cas semblant. La FECASARM ja va denunciar ara fa dos anys el cas del fenomen conegut com “mamading”, pràctica al nostre entendre il·legal i denigrant per a les persones que ara fa un parell d’anys s’estava estenent per diferents ciutats turístiques d’Espanya i que, quan va arribar a la ciutat de Barcelona, la FECASARM va denunciar. L’experiència en aquell cas va ser molt positiva ja que la discoteca que la va portar a terme va deixar de fer-la i va demanar disculpes a la FECASARM i a tothom que s’hagués pogut sentir ofès, quedant tot en una “relliscada” d’uns promotors que van llogar la sala sense que tinguessin cap culpa els propietaris de la mateixa tal i com va quedar demostrat.
 
Com molt bé coneixeu, des de la FECASARM sempre hem defensat un oci responsable i de qualitat, respectuós amb els drets de les persones i en el qual es promoguin valors com ara la professionalitat, l’excel·lència i el prestigi del nostre sector, pel que no podem permetre que aquest tipus de conductes proliferin en el nostre àmbit d’actuació.
 ‎
Aquesta publicitat portada a terme per la discoteca “El Bailódromo”, a part dels preceptes transcrits de la Llei d’Espectacles, la publicitat i l’activitat denunciada, també vulneren la llei 20/85 en matèria de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, ja que es promou un consum de begudes alcohòliques, ja que s’aprofita com a reclam el consum de begudes alcohòliques per captar clients. L’article 15 d’aquesta llei estableix que “És prohibida la promoció de begudes alcohòliques realitzada mitjançant concursos o consum incontrolat així com la promoció d’aquells establiments on es realitzin aquestes activitats”, per aquest motiu la FECASARM també ha dirigit una denúncia a la Direcció General de Drogodependències per tal que actuï al respecte.‎
 
Segons ha declarat  el vicepresident de FECASARM Barcelona, Enric Gomà, “aquest tipus de publicitat és inacceptable i vergonyosa ja que desprestigia la imatge de tot el sector empresarial de l’oci nocturn i, per tant, cal actuar amb contundència contra els qui la porten a terme”.

Des de la FECASARM doncs, ens hem posat a disposició de l'Ajuntament de Barcelona i en aquest aspecte hem comunicat a la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ‎que donarem suport i ens adherirem a qualsevol acció legal que l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català de les Dones decideixin tirar endavant.