(04.07.2014)    

La FECASARM denúncia davant la Generalitat una discoteca de Barcelona per un cas de "mamading" i demana que s'actuï contra qualsevol indici d'aquesta activitat denigrant per les persones i pel sector de l'oci nocturn. 

La FECASARM ha remès en data d’avui una denúncia davant la Subdirecció General d’Espectacles del Departament d’Interior i davant la Unitat Central d’Espectacles dels Mossos d’Esquadra, un cas del fenomen conegut com “mamading”, pràctica al nostre entendre il·legal i denigrant que s’està estenent per diferents ciutats turístiques d’Espanya i que, pel que sembla, recentment ha arribat en un format similar a Barcelona i en concret al local que hem denunciat avui: la discoteca “The Black Room” de Rambla Catalunya, que suposadament va publicitar i acollir aquesta activitat el passat dia 8 de juny.

Des de la FECASARM sempre hem defensat un oci responsable i de qualitat, respectuós amb els drets de les persones i en el qual es promoguin valors com ara la professionalitat, l’excel·lència i el prestigi del nostre sector, pel que no podem permetre que aquest tipus de conductes proliferin en el nostre àmbit d’actuació.

Aquesta ja més que coneguda pràctica anomenada “mamading” consisteix en oferir en locals d’oci nocturn consumicions a canvi de fel·lacions. És evident doncs, que aquesta pràctica i la seva publicitat, a part de ser denigrants per a l’èsser humà, contravenen la Llei vigent en matèria d’Espectacles i Activitats Recreatives de Catalunya (Llei 11/2009) i en concret el seu article 22.2 lletres b) i c) que prohibeixen “qualsevol forma de promoció o de publicitat que inciti, directament o indirectament, al consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o incontrolada o bé que sigui sexista o vexatòria per als homes o les dones”.

A part d’aquesta norma de la Llei d’Espectacles la publicitat i l’activitat denunciada també vulneren la llei 20/85 en matèria de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència ja que es promou un consum incontrolat de begudes alcohòliques, i en concret el seu article 15 que estableix que “És prohibida la promoció de begudes alcohòliques realitzada mitjançant concursos o consum incontrolat així com la promoció d’aquells establiments on es realitzin aquestes activitats”.

En darrer lloc i en qualsevol cas, encara que el premi no siguin consumicions gratuïtes (com és el cas avui denunciat per la FECASARM), l’activitat també incompleix la normativa doncs, a part de ser una activitat sexista i vexatòria, en una discoteca no es poden practicar activitats sexuals ni activitats contràries a la moral de les persones doncs hi poden accedir menors d’entre 16 i 18 anys. Fins i tot, en cas de que el local hagués sol·licitat un permís extraordinari per desenvolupar una activitat de naturalesa sexual no es podria realitzar en aquests termes doncs els espectacles en els locals  amb reservats annexos que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, aquests van a càrrec d’artistes o professionals però no a càrrec de clients o clientes que ho facin a canvi de premis ni consumicions. A més, en els locals de naturalesa sexual està molt controlat el tema de la transmissió d’enfermetats sexuals i s’ha de garantir l’obtenció de preservatius a tots aquells clients que contractin els serveis d’una persona que exerceixi activitats sexuals, activitat que es desenvolupa en reservats degudament acondicionats, cosa que no succeeix en una discoteca.