(11.11.2016)    

El setge de la Guàrdia Urbana i la conscienciació ciutadana, principals motius de la important davallada de venda ambulant il·legal de llaunes a Barcelona

La importantíssima xifra de 3.250.667 de llaunes (principalment de cervesa) confiscades per la Guàrdia Urbana de Barcelona els darrers 8 anys a venedors ambulants il·legals de llaunes i en els seus magatzems des d’on les pretenien distribuir, és la principal causa de la important davallada de “llauners” a la ciutat de Barcelona. La segona causa seria la conscienciació ciutadana, doncs cada vegada són més les persones que saben que aquestes llaunes procedeixen de llocs insalubres i, a més, que està prohibida i sancionada la seva adquisició.

Aquesta xifra de 3.250.667 llaunes confiscades ha estat una dada que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha facilitat a la FECASARM a instàncies d’aquesta darrera, a fi i efecte de poder avaluar i contrastar la important davallada de presència de “llauners” pels carrers de Barcelona des de l’any 2008. Des de la FECASARM, després de la celebració de la campanya de civisme “Maximum Fun, Minimum Disturbance!” portada a terme enguany durant les Festes de La Mercè es va determinar que el nombre de "llauners" s'havia reduït considerablement. Així les coses, segons la FECASARM, d’acord amb les dades recopilades els darrers 8 anys durant l’execució de la campanya cívica que s’executa anualment conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la xifra de llaunes venudes hauria disminuït en un 80% des del 2008 i les pèrdues per al sector haurien passat dels 2.000.000.- d’euros als 400.000 euros, a raó de 4 euros per llauna venuda per un venedor ambulant il·legal, venda que evidentment deixava de realitzar un establiment autoritzat.

Així les coses, aquest informe de recopilació de dades realitzat per la Guàrdia Urbana ratifica les dades presentades fa uns mesos per la FECASARM ja que posa de manifest la importància de la seva tasca en la reducció dels perjudicis causats al sector de l’hostaleria i la restauració  de Barcelona. Precisament, l’any 2016 ha estat l’any en el que més llaunes s’han intervingut doncs fins el mes de Setembre se n’havien confiscat 441.969 davant de les 422.581 confiscades l’any 2015. El fet que la major part d’aquestes llaunes s’intervinguin en grans quantitats en magatzems i amagatalls on es trobaven preparades per ser distribuïdes, ha impossibilitat que els llauners les poguessin distribuir pels carrers, feina que a la vegada també se’ls ha complicat molt els darrers anys degut a la presència de més policia i l’amenaça constant de confiscació de les llaunes.

Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, ha valorat molt positivament les dades de llaunes confiscades i s'ha manifestat en els següents termes:  "Cal felicitar una vegada més a la Guàrdia Urbana per la seva importantíssima tasca, que ha reduït en un 80% els perjudicis a l’hostaleria de la ciutat, passant dels 2.000.000 d’euros als 400.000 actuals. Malgrat aquesta victòria parcial, no definitiva, des de la FECASARM demanem que no s’abaixi la guàrdia i que s’incrementin les campanyes de conscienciació que anualment es porten a terme doncs d’aquesta manera, conjuntament amb la tasca de la Guàrdia Urbana s’acabarà d’una manera definitiva amb aquesta xacra que tant perjudica al sector de l’hostaleria i la restauració de Barcelona".