(20.12.2016)    

La FECASARM demana a la Generalitat que supervisi les festes de cap d’any que es celebraran en pavellons, poliesportius i similars
   

Un any més, la FECASARM ha procedit a instar a la Generalitat per tal que vetlli per què les festes de cap d'any que es celebrin en poliesportius, pavellons i, en definitiva, en espais on habitualment no s'hi celebren activitats recreatives musicals, compleixin estrictament amb tota la normativa vigent. 

Tot i que els darrers 4 anys la celebració d'aquest tipus de festes de cap d'any en aquests espais ha disminuït en aproximadament un 60%, des de la nostra patronal no podem permetre que la nit més important de l'any per al nostre sector, els nostres empresaris pateixin una competència deslleial, i per aquest motiu, un any més, hem sol·licitat al Departament d’Interior que supervisi el compliment de la normativa de 17  revetlles (tot i que no descartem ampliar la xifra en els propers dies) que es celebraran en aquests espais no dissenyats ni preparats per acollir activitats d’aquest tipus, tal i com va quedar palès arran dels casos de Les Borges Blanques de l’any 2009 i del Madrid Arena del 2012.

Des de la FECASARM, ens veiem obligats a protegir la continuïtat d'aquelles activitats ordinàries que disposen de llicència ja que, per aconseguir-la, han hagut de fer grans inversions en seguretat i insonorització als seus establiments, i amés  paguen impostos tot l'any, pel que  considerem innecessari que es celebrin festes de cap d’any en pavellons i poliesportius quan hi ha oferta suficient d'oci en establiments que reuneixen tots els requisits de seguretat per als seus assistents. Evidentment pràctiques com ara la de promocionar aquestes activitats paral·leles unides a la greu crisi existent i a la pujada de l’IVA patida pel sector ara fa quatre anys, posen en greu risc la supervivència de moltes activitats d’oci, el que no podem permetre, sobretot quan estem parlant de la nit més important de l’any per al sector com és la nit de cap d’any, per tant, per un tema de protecció del prestigi del sector i per un tema de supervivència ens veiem obligats, un any més, a exigir que aquests espais compleixin amb totes les normatives. Segons Joaquim Boadas, secretari de la FECASARM, "un any més ens hem vist obligats a protegir als nostres empresaris de la possibilitat de que se'ls faci competència deslleial amb festes de cap d'any extraordinàries en espais que considerem insegurs,  ja en sigui l'organitzador un ajuntament o bé un particular, a fi i efecte de que, si volen fer d'empresaris d'oci nocturn juguin amb les mateixes cartes que ho fan els empresaris del sector les 365 nits de l'any".

"Si bé es cert que les festes de cap d'any organitzades per un ajuntament en aquest tipus d'espais no necessiten disposar de llicència, sí que han de complir amb tota la normativa vigent referent a mesures de seguretat, contaminació acústica i protecció de la salut", ha conclòs el dirigent de la FECASARM.