(21.03.2016)    

Els empresaris de restauració i oci catalans valoren positivament l’ampliació horària en una Setmana Santa que arriba aviat i que els permetrà facturar fins a un 50% més que un cap de setmana normal de març  

Enguany, la Setmana Santa arriba més aviat del què es habitual coincidint amb els primers dies de primavera, fet que no deixa indiferents als empresaris dels sectors de la restauració i l’oci de Catalunya, els quals porten uns quants mesos sense assolir un puntal de facturació, el que sí podran aconseguir aquest proper cap de setmana gràcies a l’ampliació horària de la que podran gaudir als locals i terrasses. Així les coses, com a conseqüència de l’ampliació horària automàtica prevista per l’Ordre d’Horaris INT7358/2011 del Departament d’Interior, per Setmana Santa un any més tots els locals de restauració i d’oci nocturn catalans podran gaudir d’una ampliació horària automàtica. Gràcies a aquesta ampliació horària, segons les previsions de la FECASARMels locals dedicats a la restauració i l’oci de Catalunya facturaran aproximadament entre un 40 i un 50% més que un cap de setmana normal del mes de març. A aquest augment de facturació també hi contribuiran una major afluència de turistes, les bones temperatures anunciades així com també l’ampliació dels horaris de les terrasses, que també es veurà beneficiat per diferents ampliacions horàries però en aquest cas atenent a l’Ordenança municipal reguladora de cada municipi. Així les coses, per exemple a la ciutat de Barcelona les terrasses podran tancar les quatre nits vigília de festiu a la 1h de la matinada quan normalment els dijous i diumenges només poden obrir fins les 12h, fet doncs que també contribuirà a aquest augment de facturació apuntat anteriorment tot i que aquest fet dependrà de la normativa de cada municipi.
 
Per la seva part, les activitats recreatives de bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i saló de banquets podran perllongar l’horari màxim de tancament durant aquesta Setmana Santa en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle gaudiran d’una ampliació horària per les mateixes dates de quaranta-cinc minuts. D’aquesta manera, el primer grup d’activitats podrà tancar la nit de dijous i fins la nit de diumenge a les 3,30h., i el segon grup podrà tancar a les 6,45 h. (en qualsevol cas en els dos grups amb trenta minuts per desallotjar o quaranta-cinc minuts si l’aforament és superior a les 500 persones).
 
Ens complau acompanyar-vos un quadre resum dels horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives per aquesta Setmana Santa:

  Setmana Santa
  Obertura Tancament
Establiments musicals
Restaurants musicals 6:00 3:30
Bars musicals 12:00 3:30
Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle 17:00 6:45
Sales de concert, cafès teatre, cafès concert 17:00 5:30
Establiments de restauració
Bars, restaurants bar, salons de banquet 6:00 3:30 
 
*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.
 
*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.