(03.02.2016)    

Els empresaris de restauració i oci nocturn confien en el cap de setmana de Carnestoltes per millorar la facturació del passat mes de gener.

Els empresaris de restauració i oci nocturn confien en el cap de setmana llarg de Carnestoltes (de dijous dia 4 de febrer a dimarts dia 9 de febrer) per refer-se de la baixa facturació obtinguda durant el mes de gener, un mes que ja des de sempre es el més fluix de l’any ja que des de la nit de cap d’any tant l’afluència de públic com la facturació van molt a la baixa.

Els empresaris de restauració i oci nocturn catalans confien doncs en el cap de setmana llarg de Carnestoltes per refer-se d’aquesta davallada i fer calaix per poder afrontar amb garanties el mes de març, fins arribar a Setmana Santa. Tots els locals de Catalunya podran gaudir d’una ampliació horària automàtica per aquestes dates, d’acord amb la previsió d’ampliació horària automàtica que conté l’Ordre d’Horaris INT358/2011 aprovada el mes de desembre de 2011 pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Així les coses, les activitats recreatives de bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i saló de banquets podran perllongar l’horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle gaudiran d’una ampliació horària de quaranta-cinc minuts. D’aquesta manera el primer grup d’activitats podrà tancar les nits de dijous, diumenge i dilluns a les 3h. i les nits de divendres i dissabte a les 3,30h., i el segon grup podrà tancar les nits de dijous, diumenge i dilluns a les 5,45h. i les nits de divendres i dissabte a les 6,45 h. (en qualsevol cas en els dos grups amb trenta minuts per desallotjar o quaranta-cinc minuts si l’aforament és superior a les 500 persones).
 
Aquesta ampliació horària suposarà un increment en la facturació dels locals respecte d’un cap de setmana normal d’entre un 20 i un 30% depenent de la zona, el que des de la patronal del sector confiem en que serveixi per a fer més fàcil l’arribada dels locals a la nova temporada “estival”, amb l’alicient de tenir a prop també la Setmana Santa.
 

 

     Diumenge a dijous Divendres, dissabte
i vigília de festiu
  Obertura Tancament Tancament
Establiments musicals
Restaurants musicals 6:00 3:00 3:30
Bars musicals 12:00 3:00 3:30
Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle 17:00 5:45 6:45
Sales de concert, cafès teatre, cafès concert 17:00 5:00 5:30
Establiments de restauració
Bars, restaurants bar, salons de banquet 6:00 3:00 3:30 
 
*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.
 
*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.