(31.05.2017)    

El nou horari d'estiu per a locals de restauració i oci nocturn comença demà. Les terrasses de determinats municipis també podran ampliar horaris. L'ampliació generarà entre 5.000 i 6.000 nous llocs de treball.

El proper 1 de juny, comença a regir a Catalunya l’ampliació horària d’estiu d’entre 45 minuts i 1 hora per a restaurants i locals d’oci nocturn, d’acord amb allò previst a l’Ordre d’Horaris de la Generalitat de Catalunya. Les terrasses d’alguns municipis catalans també es veuran beneficiades per ampliacions horàries, en aquest darrer cas dependrà però del què prevegi l’ordenança municipal corresponent.

Segons els nostres càlculs, tot aquest conjunt d’ampliacions horàries comportarà un augment important en la facturació global per als prop de 11.000 locals de restauració i oci nocturn catalans que es veuran beneficiats per la mesura, i molt especialment pels prop de 4.000 d’aquests locals que es troben en zones turístiques pels quals l’hivern ha estat especialment llarg i dur a nivell econòmic.  Cal teniir en compte que aproximadament el 80% de la facturació d'aquests locals es produeix entre aquestes dates, pel que l'ampliació els ajudarà molt. Així, gràcies a aquesta ampliació horària automàtica de la Generalitat, es preveu un augment de la facturació durant l’estiu d’aproximadament un 30% respecte de la facturació que tindrien de no existir aquesta ampliació horària.  

A més, totes aquestes ampliacions horàries, tant d’activitats interiors com de terrasses, contribuiran enguany -també segons els nostres càlculs-, a la creació d’entre 5.000 i 6.000 nous llocs de treball (a raó de 0,5 nous llocs de treball de mitjana per local), i dels quals se’n beneficiaran principalment persones que es troben en la franja d’edat més castigada per l’atur, és a dir, treballadors d’entre 18 i 26 anys, fet que cal doncs valorar molt positivament.
 
En el cas especial de les terrasses de Barcelona volem posar de manifest que, malgrat que l’Ordenança de Terrasses de la ciutat preveu en el seu article 30.2 la possibilitat de que s’ampliïn horaris durant l’estiu, aquesta ampliació depèn d’un decret d’alcaldia que encara no ha estat dictat. En aquest aspecte, la FECASARM ja ha sol·licitat a l’Ajuntament de Barcelona diverses vegades que es dicti aquest decret d’ampliació d’una hora respecte de l’horari ordinari, però encara no s’ha dictat. A les ciutats de Girona, Tarragona i Lleida les terrasses sí que gaudiran d’una ampliació horària ja que les seves ordenances respectives preveuen una fórmula d’ampliació més àgil, ja que està prevista una ampliació horària automàtica.  

A continuació, ens complau adjuntar-vos un quadre resum amb els nous horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives de restauració i oci que es beneficiaran d’aquesta ampliació i que regiran des del dia 1 de juny fins el dia 15 de setembre d’enguany. En quan als horaris de les terrasses caldrà consultar l’ordenança corresponent ja que l’ampliació dels horaris de les terrasses depèn de cada Ajuntament i no de la Generalitat.
 

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 902.099.500 o bé enviar un e-mail a info@fecasarm.cat.

 

 

  

Diumenge a dijous

Divendres, dissabte
i vigília de festiu

 

 

Obertura

Tancament

Tancament

 

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

3:00

3:30

 

Bars musicals

12:00

3:00

3:30

 

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

5:45

6:45

 

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

5:00

5:30

 

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

3:00

3:30 

 

 
*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.
 
*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.