(31.03.2015)    

Els locals de restauració i oci de Catalunya preveuen facturar durant les nits de Setmana Santa entre un 40 i un 50% més que un cap de setmana normal gràcies a l’ampliació horària de locals i terrasses que s'allargarà 4 nits. 

Com a conseqüència de l’ampliació horària automàtica prevista per l’Ordre d’Horaris INT 358/2011 del Departament d’Interior, per Setmana Santa un any més tots els locals de restauració i d’oci nocturn catalans podran gaudir d’una ampliació horària automàtica que s’allargarà 4 nits. Gràcies a aquesta ampliació horària, de caire automàtic per aquest cap de setmana llarg i festiu, segons les previsions de la FECASARM els locals dedicats a la restauració i l’oci de Catalunya facturaran aproximadament entre un 40 i un 50% més que un cap de setmana normal. A aquest augment de facturació també hi contribuiran la major afluència de turistes, les bones temperatures anunciades així com també l’ampliació dels horaris de les terrasses, que també es veurà beneficiat per diferents ampliacions horàries però en aquest cas atenent a l’Ordenança municipal reguladora de cada municipi. Així les coses, per exemple a la ciutat de Barcelona les terrasses podran tancar les quatre nits a la 1h de la matinada quan normalment els dijous i diumenges només poden obrir fins les 12h., fet doncs que també contribuirà a aquest augment de facturació apuntat anteriorment tot i que aquest fet dependrà de la normativa de cada municipi.

Així les coses, les activitats recreatives de bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i saló de banquets podran perllongar l’horari màxim de tancament durant aquesta Setmana Santa en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle gaudiran d’una ampliació horària per les mateixes dates de quaranta-cinc minuts. D’aquesta manera, el primer grup d’activitats podrà tancar la nit de dijous i fins la nit de diumenge a les 3,30h., i el segon grup podrà tancar a les 6,45 h. (en qualsevol cas en els dos grups amb trenta minuts per desallotjar o quaranta-cinc minuts si l’aforament és superior a les 500 persones).

Ens complau acompanyar-vos un quadre resum dels horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives per aquesta Setmana Santa:

 

 

 

SETMANA SANTA

 

 

Obertura

Tancament

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

3:30

Bars musicals

12:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

5:30

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

3:30

 

*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.

 

*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.