(18.12.2014)    

Els locals de restauració i oci de Catalunya gaudiran a partir del proper dia 21 de desembre i fins el 6 de gener d'una ampliació horària d'entre 30 i 45 minuts. 

Ens complau recordar-vos que a partir de la propera matinada del dia 21 de desembre de 2014 i fins el 6 de gener de 2015 regirà l’horari de Nadal per a locals d’hostaleria, restauració nocturna i oci nocturn catalans amb importants ampliacions per aquests, sobretot per la nit de cap d’any. Aquest horari nadalenc comporta una ampliació horària automàtica d’entre 30 i 45 minuts totes les nits de la setmana per als diferents locals en funció de la seva llicència, tal i com podreu veure en el requadre que us acompanyem. A l’ampliació horària assignada caldrà afegir-li 30 minuts de temps per desallotjar el local si l’aforament del local és de menys de 500 persones i de 45 minuts si l’aforament és superior. Aquest serà el quart any consecutiu que els locals podran gaudir d’una ampliació horària automàtica per aquestes dates i per la nit de cap d’any, d’acord amb la previsió d’ampliació horària automàtica que conté l’Ordre d’Horaris aprovadael mes de desembre de 2011 pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Des de la FECASARM valorem una vegada més molt positivament aquesta ampliació horària atès que ajudarà a compensar la greu davallada que està patint el sector sobretot degut a la greu crisi econòmica existent i a l’apujada de l’IVA a les activitats musicals.

En darrer lloc ens complau informar-vos també que, des de la FECASARM, demanarem al Departament d’Interior de la Generalitat a fi i efecte de que vetlli per què totes les festes de cap d’any que es celebrin en poliesportius, pavellons i en definitiva espais on habitualment no s’hi celebren activitats recreatives musicals, compleixin estrictament amb tota la normativa vigent i disposin dels permisos necessaris. Des de la nostra patronal no podem permetre que, la nit més important de l’any per al nostre sector, es produeixi un perjudici per al nostre sector degut a la competència deslleial que any rere any es produeix.

A continuació, ens complau adjuntar-vos un quadre resum amb els nous horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives que es beneficiaran d’aquesta ampliació i que regiran des del dia 21 de desembre de 2014 fins el dia 6 de gener de 2015:

 

 

 

Cap d’any

Diumenge a dijous

Divendres, dissabte i vigília de festiu

 

 

Obertura

Tancament

Tancament

Tancament

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

4:00

3:00

3:30

Bars musicals

12:00

4:00

3:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

7:30

5:45

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

6:00

5:00

5:30

Establiments públics amb reservats annexos (de naturalesa sexual)

17:00

5:00

--:--

--:--

Sales de festa amb espectacle per menors, concerts d’infància i joventut

11:00

19:00

--:--

--:--

 

Discoteques de joventut

17:00

22:00

--:--

--:--

Establiments de règim especial (afters)

7:00

14:00

--:--

--:--

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

4:00

3:00

3:30 

 

*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.

*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.