FAQS

Què és FECASARM?

La FECASARM és la patronal catalana més representativa del sector de l'oci nocturn amb més de 58 associacions repartides al llarg de Catalunya.


L’objectiu principal de FECASARM i les seves associacions adscrites és la defensa col·lectiva i la dignificació de la figura de l’empresari/a de la nit de Catalunya. En aquest sentit, la federació desenvolupa les següents línies d’acció:
- Esdevenir un enllaç amb l’Administració per fomentar una relació de treball conjunt i promoure i defensar els interessos del sector.
- Interactuar amb els mitjans de comunicació amb la finalitat de transmetre la veu del sector.
- Negociar amb proveïdors per obtenir acords favorables pels associats.
- Promoure col·laboracions i interacció entre els associats.


Cerquem solucions constructives en benefici de tots.


Per què hauria d’associar-me a FECASARM?

- Perquè junts som més forts. La implicació de cada associat fa possible assolir les nostres fites, que repercuteixen al benefici de tot el sector. 

- Per a rebre assessorament i recursos gratuïts de tot tipus:legal, financer, màrqueting, recursos humans, etc.

- Per a gaudir d'un 50% de dte en escrits legals i judicis.


- Per gaudir d’avantatges fruit d’acords amb els diversos proveïdors amb qui establim relacions: SGAE,
AGEDI-AIE, ECA, Vodafone, Godoy i Associats, Pimexa, Cesva, Pepsi, IKEA, Banc Sabadell, Conversia,
VisualConor, Grup Bacardi, Grup Heineken, Agus Evens, ATGrup, Disseny i Sostenibilitat, Tupinamba Grup, AS Energia, Gextion, Detox entre d’altres.

     

Quin és l'horari de tancament d'un local?

       

 

Vacances i festivitats

 

 

Diumenge a dijous

Divendres, dissabte i vigília de festiu

Cap d’any

Diumenge a dijous

Divendres, dissabte i vigília de festiu

 

Obertura

Tancament

Tancament

Tancament

Tancament

Tancament

Establiments d’espectacles

Cinema, teatre, circ, auditori, manifestacions festives de caràcter cultural

6:00

1:30

2:30

3:30

--:--

--:--

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

2:30

3:00

4:00

3:00

3:30

Bars musicals

12:00

2:30

3:00

4:00

3:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

5:00

6:00

7:30

5:45

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

4:30

5:00

6:00

5:00

5:30

Establiments públics amb reservats annexos (de naturalesa sexual)

17:00

4:00

5:00

--:--

--:--

--:--

Sales de festa amb espectacle per menors, concerts d’infància i joventut

11:00

19:00

19:00

--:--

--:--

--:--

Discoteques de joventut

17:00

22:00

22:00

--:--

--:--

--:--

Establiments de règim especial (afters)

7:00

14:00

14:00

--:--

--:--

--:--

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

2:30

3:00

4:00

3:00

3:30

        

 

Quants vigilants i controladors d'accès necessito pel meu local?

Mitjançant el present li exposem els membres de personal de control d’accés i de seguretat privada que exigeix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

-          VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA (art. 43):

 

D’1 persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d’aforament autoritzat

D’2 persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 persones d’aforament autoritzat

I, en endavant, d’una persona vigilant de seguretat privada per cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.

 

-          CONTROLADOR D’ACCÉS (art.58):

 

Entre 150 i 500 persones d’aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim.

Entre 501 i 1.000 persones d’aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim.

A partir de 1.001 persones d’aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim, i 1 més per cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.