(13.07.2016)    

Descarrega’t ja el còmic Enjoy a responsable night! by Lady Tabata

(Versió en català)

Veure document